ข่าวอัพเดตสิ่งแวดล้อมและกัญชง

กลยุทธ์ในการทำตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการทำตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  In this post, after reviewing many articles and news published on the medias about the climate change, global warming, natural disaster, and so on. It is scientifically proven and evidenced that all the mentioned environmental issues are facts that…

เปิดตัวกระเป๋าผ้ากัญชง 3 รุ่นของเรา ในเดือนมีนาคม 57

เปิดตัวกระเป๋าผ้ากัญชง 3 รุ่นของเรา ในเดือนมีนาคม 57

  Hemp bags debut in the end of March Hempmethee would like to thanks all the fabric and materials suppliers and also my team who have been working very hard to make our dream comes true. The fist 3 series…

ธรรมชาติ – มนุษย์ เป้าหมายที่เหมือนกัน

ธรรมชาติ – มนุษย์ เป้าหมายที่เหมือนกัน

Eco-friendly products, the way to reduce pollution and make us live with nature? Today, after passing through the industrial revolution. Human created many things that can ease their lives, but how many people know that this may be only a…

ผ้ากัญชงของเราคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สวยงาม

ผ้ากัญชงของเราคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สวยงาม

As we have informed before that hemp usage in Thailand is mainly gathered in a group of hill tribe people in the deep mountain of Thailand where the beautiful culture and living styles are blended with hemp. Our hemp fabric…

คอนเซ็ปความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

Before going into our concept on eco-friendly products, it is better to define the word “eco-friendly products”. According to the meaning in Oxford dictionary “Eco-friendly” means “Not harmful to the environment” and “Environmentally friendly” also means “Not harmful the environment” It seems…